search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 250-258
Bioline Code: gm10051
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 250-258

 tr Uyanık Durumdaki Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Solunumsal Değişkenler ve Antropometrik Ölçümler
Üçok, Kağan; Ayçiçek, Abdullah; Mollaoğlu, Hakan; Genç, Abdurrahman; Akkaya, Muzaffer; Toktaş, Muhsin; Alkoç, Ozan Alper & Ünlü, Mehmet


Amaç: Bu çalışmada, uyanık durumdaki obstrüktif uyku apne sendromlu hastalardaki solunumsal değişkenlerin, kulak-burun-boğaz ve antropometriyle ilgili farklılıklarının araştırılması ve bunların olası ilişkilerinin aydınlatılması amaçlanmıştır.
Metod: Apne-hipopne indeksi (AHİ) polisomnografi ile belirlendi. Kulak-burun-boğaz muayenesi, antropometrik ölçümler ve anket uygulamaları gerçekleştirildi. Solunumsal değişkenler kalp-solunum analiz sistemi ile ölçüldü. Vücut yağ yüzdesi deri kıvrım kalınlıklarından hesaplandı.
Bulgular: Toplam 82 katılımcıdan, AHİ skoru 10 ve üzeri olan 43 hasta (32 erkek, 11 kadın) obstrüktif uyku apne sendromu ve AHİ skoru 10’un altında olan 40 hasta (27 erkek, 13 kadın) basit horlama tanısı aldı. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda tanıklı apne, yayvan yumuşak damak ve Müller manevrasıyla oluşan kollaps, boyun ön-arka ve lateral çapları, göğüs ön-arka çapı ve ‘dakika O2 alımı/kalp hızı’değeri basit horlamalılara göre yüksek bulundu.
Sonuç: Bu çalışma ile obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda boyun ön-arka ve lateral çapları, göğüs ön-arka çapı ve ‘dakika O2 alımı/kalp hızı’değerinin hastalık prediktörleri olabileceği ileri sürüldü. Aynı zamanda, Müller manevrasıyla oluşan kollapsın obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarının rutin muayenesinde tanı amaçlı kullanılabileceği bildirildi.


Ostrüktif uyku apne, solunumsal değişkenler, antropometri, Müller manevrası.

 
 en Respiratory Variables During Wakefulness in Patients with Obstructive Sleep Apnea and Associations with Anthropometric Measurements
Üçok, Kağan; Ayçiçek, Abdullah; Mollaoğlu, Hakan; Genç, Abdurrahman; Akkaya, Muzaffer; Toktaş, Muhsin; Alkoç, Ozan Alper & Ünlü, Mehmet

Abstract

Aim: This study was aimed to investigate the respiratory variables during wakefulness, otorhinolaryngologic and anthropometric differences, and to clarify their possible associations in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
Method: Apnea-hypopnea index (AHI) was established by overnight polysomnography. Otorhinolaryngologic examination, anthropometric measurements and questionnaire, were performed. Respiratory variables were measured with a cardio-breathing analysis system. Body fat percentages were calculated from the skinfold thicknesses.
Result: Among a total of 83 patients, 43 (32 male and 11 female) patients having an AHI score equal or above 10 were diagnosed as OSA, and 40 (27 male and 13 female) patients having an AHI score under 10 were diagnosed as simple snorers. Apnea with witness, flat soft palate, pharyngeal collapse with Muller maneuver, neck antero-posterior and lateral diameters, thorax antero-posterior diameter, and O2 pulse values were found significantly higher in OSAS patients than those in simple snorers.
Conclusion: This study suggests that neck antero-posterior and lateral diameters, thorax antero-posterior diameter and O2 pulse might be predicting factors for OSAS. It also emphasizes that pharyngeal collapse with Muller maneuver can be routine diagnostic procedure in evaluating OSAS patients.

Keywords
Obstructive sleep apnea, respiratory variables, anthropometry, Muller maneuver

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 15-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil