search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 348-349
Bioline Code: gm10068
Full paper language: English
Document type: Report
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 348-349

 tr Damar Klempsiz Yan-Yana Anastomoz: Arterio-Venöz Fistül İçin Pratik Bir Yöntem
Tan, Önder & Atik, Bekir


Hemodiyaliz öncesi arteriovenöz fistül açılmasında radial arter-sefalik ven fistülü (Brescia-Cimino, radiosefalik fistülü) temel tekniktir ve bu damarlar arasında yan-yana anastomoz sıklıkla kullanılmaktadır. Anastomoz için buldog yada yaklaştırıcı tipindeki damar klempleri özel ve vazgeçilmez cihazlardır. Herhangibir damar klempinin mevcut olmaması durumunda, biz arteriovenöz fistül operasyonunda yan-yana anastomozu bir portegü yada sıradan bir forseps ile yapıyoruz. Bu yöntem kolay, pratik ve ucuz olup bu ameliyatda başarıyla kullanılabilir.


Arterio-venöz fistül, böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, yan-yana anastomoz

 
 en Side-to-Side Anastomosis without Vessel Clamp : A Practical Method for Arterio-Venous Fistula
Tan, Önder & Atik, Bekir

Abstract

The radial artery to cephalic vein fistula (radial AVF, Brescia-Cimino, radiocephalic) is the basic technique in arteriovenous fistula construction before hemodialysis and the side to side anastomosis is commonly used between these vessels. The vessel clamps in bulldog and approximater types are special and crucial devices for anastomosis. When any vascular clamp is not available, we perform side to side anastomosis with a needleholder or an ordinary forceps in arteriovenous fistula operation. This method is easy, practical, and inexpensive, and may successfully be used in this operation.

Keywords
Arterio-venous fistula, hemodialysis, renal failure, side-to-side anastomosis

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 29-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil