search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 43, No. 3, 2007, pp. 230-233
Bioline Code: me07032
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 43, No. 3, 2007, pp. 230-233

 hr Etika I Sport
Brkljačić, Morana


Etika je znanost o moralu. Pod pojmom morala najčešće se razumijeva sustav normi ili pravila ljudskog ponašanja. Vezano uz sport, najbliži je pojam “autonomija morala”. Riječ je o moralnim principima tolerancije, humanosti te poštovanja potreba drugih. Kada se spominju termini etika i sport ili etičnost današnjeg sporta, najučestalije je promišljanje o negativnim, neetičnim aspektima sporta poput dopinga, mita, korupcije i velikih materijalnih zarada vođenih isključivo idejom uspjeha i pobjede.

Suvremeni je sport na vjetrometini stalnog etičkoga propitivanja i iskušenja ponajprije zbog utilitarističkog pristupa. Sport uključuje razne rizike poput gospodarstvenog upletanja i postizanja uspjeha pod svaku cijenu, a istovremeno je sredstvo propagande u međunarodnoj politici. Potvrđuju to brojna zbivanja povezana s dobivanjem domaćinstva svjetskih prvenstava, olimpijada, paraolimpijada i sl. Sportaši tako postaju borci za prestiž svoje države-nacije i jednostavno ne smiju biti bolesni, odnosno nezdravi, pa makar pod cijenu vlastita zdravlja i unatoč savjetu sportskih liječnika.

Informirana suglasnost (informed consent) upućena ozlijeđenom sportašu radi njegova izbora terapije, postaje upitna i uvelike balansira između izbora kvalitetnoga medicinskog oporavka i onog brzog koji ga za što kraće vrijeme vraća "na teren".


etika, sport, informirana suglasnost

 
 en Ethics And Sport
Brkljačić, Morana

Abstract

Ethics is the science of moral. Under the concept of moral the most acceptable definition is that is a system of norms and rules of human behaviour. In the relationship with sport the nearest concept is »moral's authonomy » which include the moral aspects of tolerancy, humanity and respect. Intention to make a link between termins as ethics and sports are, the most revolve in one's mind are negative (non-ethics) feedback such as dopping, bribes, corruptions and profits motivated with just one goal – triumph and victory.

Contemporary sport is permanent under ethics enquiring temptation because of utilitaristic admission. Sport present risk, like economy interlacing in the name of triumph no metter of the concequences and in the same time resour of politics propaganda on international level. The provement of that lies in lots of examples such as hostility of world's championships, olimpic and paraolimpic games. Consider that the athletes use to be fighters for reputation of their countries- nations and they musn't be sich and unhealthy no metter of physicians advices.

Informed consent, initiated to the injured athlete in the name of choosing the best way of treatmens, balance between quality (rational medical treatment) and profit (fastest return into «arena»).

Keywords
etika, sport, informirana suglasnost

 
© Copyright © 2007 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil