search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 129-134
Bioline Code: me08018
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 129-134

 en Nursing bioethics
Kalauz, Sonja

Abstract

In order to answer to all professional challenges of modern nursing practice, nurses have to base their work on the newest knowledge and information sources, as well as on basic ethical values which provide them ethical orientation in both general life and professional work. There are two key aspects which determine the authentic values of patient’s care. The first aspect concerns the ethical motivation which has to be above particular system of values of medical professionals and is directed to patient’s welfare. The second aspect is the importance of teamwork with special regards to particular competencies of certain professions in order to maintain their individual autonomies and indentities. The patient may benefit only from a coordinated teamwork of competent individuals.

The current and future biomedical challenges in nursing ethics include the introducion of general and professional ethics into nursing education and practice. The nursing profession needs appropriate academic and scientific education and only then nursing may deal with theoretical aspects of ethical analysis, argumentation and validation. Nursing ethics is based on patient’s care which is its autonomous area of activity and therefore it must stay within the framework of its original professional ideals.

Keywords
autonomy, nursing ethics, nursing practice and education

 
 hr Bioetika u sestrinstvu
Kalauz, Sonja


Kako bi medicinske sestre odgovorile na sve profesionalne izazove suvremene sestrinske prakse, svoj rad moraju zasnivati na najnovijim saznanjima i spoznajama, ali i na temeljnim moralnim vrijednostima koje im omogućuju moralnu orijentaciju, kako u životu općenito, tako i u profesionalnom radu. Dva su ključna stanovišta u određivanju autentične vrijednosti njege bolesnika: prvo se odnosi na etičku motivaciju koja uvijek mora biti iznad pojedinih vrijednosnih kriterija zdravstvenih radnika i usmjerena k dobrobiti bolesnika. Drugo je značaj timskog rada u kojem treba voditi računa o specifičnim kompetencijama pojedinih profesija, kako nijedna od njih ne bi izgubila vlastitu autonomiju, odnosno identitet. Najveća dobrobit bolesnika može se ostvariti tek uz usklađeni timski rad kompetentnih profesionalaca. Kako bi sestrinska etika uistinu mogla odgovoriti na današnje i buduće biomedicinske izazove, od iznimne je važnosti u sestrinsku edukaciju i praksu uvesti edukaciju o temeljima opće i profesionalne etike. Sestrinstvu je potrebna primjerena stručna i znanstvena edukacija i tek se tada može ravnopravno uključiti u teorijske aspekte etičke analize, rasprave i vrednovanja. Etika sestrinstva je zasnovana na zdravstvenoj njezi bolesnika koja je njezino autonomno područje djelovanja, pa stoga mora ostati u okvirima svojih izvornih ideala profesije.


autonomija, obrazovanje, sestrinska etika, sestrinska praksa

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil