search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 152-157
Bioline Code: me08021
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 152-157

 en End-of-life directives
Hlača, Nenad

Abstract

According the right to selfdetermination, legal orders of many states adopted the acts on the respect of the right on end-of-life decisions. The part of Croatian legal order is the Convention for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on human rights and medicine which stated that previously expresed wishes relating to medical intervention by a patient who is not, at the time of the intervention, in a state to express his or her wishes shall be taken into account. So, in Croatia legal framework exists, however particular legal form is still missing. In this paper, starting from comparative approach and interpretation of Croatian positive law, it is concluded that the special act related to the end-of-life decisions should be adopted soon. This act should prescribe an obligatory legal form which will protect the right to selfdetermination of the comptetent patient to decide in advance about withdrawing of life sustaining medical treatment.

Keywords
advance directives, life sustaining treatment, right to selfdetermination

 
 hr Želje o prestanku života
Hlača, Nenad


Polazeći od prava na samoodređenje, pravni poredci mnogih zemalja imaju zakone kojima se uvažava ostvarivanje želje osobe za prestankom života. Glede želje o prestanku života, Republiku Hrvatsku obvezuje odredba iz Konvencije o zaštiti prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini Vijeća Europe koja je dio pravnog sustava Republike Hrvatske. Ta Konvencija sadrži odredbu koja se odnosi na ranije izražene želje bolesnika i glasi: uzet će se u obzir ranije izražene želje glede medicinskog zahvata od bolesnika koji u vrijeme zahvata nije u stanju izraziti svoje želje. Stoga pravni okvir postoji, ali za sada nedostaje forma da bi se doista i u hrvatskom pravnom sustavu moglo zaštiti to subjektivno pravo određeno izjavom volje osobe o prestanku života. U radu se, polazeći od komparativne metode i interpretacije pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske, zaključuje da je pitanje trenutka kad će se usvojiti poseban zakon u svezi sa željom o prestanku održavanja osobe na životu. Tim zakonom neophodno je propisati pravno obvezujuću formu akta kojim će se omogućiti dosljedna zaštita prava osoba za uvažavanjem njihove želje o prestanku održavanja na životu kad one postanu nesposobne za rasuđivanje.


održavanje na životu, pravo na samoodređenje, želja o prestanku života

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil