search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 171-185
Bioline Code: me08023
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 171-185

 en Bioethics and Medical Law
Čizmić, Jozo

Abstract

The progress of medicine and biomedical sciences has always followed the progress of other natural sciences. However, during the mid-20th century, numerous technological achievements and innovations have increased its influence on medicine which inevitably led to changes in patient-doctor relations and arose numerous legal and ethical problems. These new and often contested relations in medical profession and patient care can be successfully solved only through a teamwork of experts from fields of medicine, law and bioethics.

In this review we explain the terms “bioethics” and “medical law” and point to certain aspects of their interrelation. Particular attention is drawn to medical law which has emerged as a separate discipline of legal sciences and a separate branch of law in the past few decades. Medical law includes all legal aspects of scientific activities, subjects, relations and procedures associated with certain legal effects and represents a collection of various rules from different aspects of law which govern relations in scientific activity.

Keywords
bioethics, legal system, medical law

 
 hr Bioetika i medicinsko pravo
Čizmić, Jozo


Medicina i biomedicinska znanost razvijale su se oduvijek usporedo s ostalim prirodnim znanostima. Međutim sredinom 20. stoljeća značajno se povećao utjecaj tehnoloških dostignuća i inovacija na razvitak medicine, što je neminovno dovelo i do promjena u odnosu liječnika i bolesnika, a među ostalim pojavili su se brojni pravni i etički problemi u medicini, za čije je rješavanje nuždan multidisciplinaran pristup. Ovi novi i često prijeporni odnosi u obavljanju medicinske djelatnosti i skrbi o bolesniku mogu se kvalitetno riješiti samo zajedničkim radom stručnjaka iz područja medicine, prava i bioetike. U ovom radu bit će pojašnjeni pojmovi bioetika i medicinsko pravo, te će se ukazati na neka stanovišta njihova međusobnog odnosa. Po prirodi stvari većina pozornosti posvećena je medicinskom pravu koje se u zadnjih nekoliko desetljeća afirmiralo kao zasebna disciplina pravne znanosti i kao zasebna grana prava. Medicinsko pravo obuhvaća sva pravna stanovišta zdravstvenih djelatnosti, sve subjekte, odnose i postupke za koje pravo vezuje određene pravne učinke, odnosno prava i/ili obveze, te predstavlja skup raznorodnih pravila koja pripadaju različitim granama prava, a zajedničko im je da uređuju odnose u obavljanju zdravstvene djelatnosti.


bioetika, medicinsko pravo, pravni sustav

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil