search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 248-254
Bioline Code: me08031
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 248-254

 hr Rano otkrivanje razvojnog poremećaja zgloba kuka na Odjelu za dječje bolesti Opće bolnice Virovitica
Koši-Šantić, Kornelija & Šegregur, Jadranko


Cilj: Prikazati rezultate i korisnost provođenja metode ultrazvučnog pregleda kukova tehnikom po Grafu u novorođenčadi i dojenčadi s ciljem da se razvojni poremećaj zgloba kuka što ranije otkrije. Ispitanici i metode: Na Odjelu za dječje bolesti Opće bolnice Virovitica u razdoblju od ožujka 2000. do lipnja 2002. godine i od listopada 2005. do travnja 2006. godine učinjeni su ultrazvučni pregledi kukova na 2.528 novorođenčadi i dojenčadi. U istom razdoblju u bolničkom rodilištu pregledano je 1.822 (78,2%) novorođenčadi i dojenčadi od ukupno 2.331 živorođene djece. Na osnovi ultrazvučnog nalaza kukova djeca su svrstana u jedan od 10 tipova kukova po Grafu i postavljena je dijagnoza. Rezultati: U 1.720 (94,62%) djece ultrazvučni je nalaz bio uredan, a kod 98 djece (5,38%) pronađen je razvojni poremećaj zgloba kuka. Patološki ultrazvučni nalazi nađeni su kod 73 (74,5%) ženske i 25 (25,5%) muške dojenčadi, dok ih je u dobi od 0 do 6 tjedana bilo 52 (53,1%), u dobi od 7 tjedana do 3 mjeseca 34 (34,7%) i u dobi od 3 do 7 mjeseci 12 (12,2%). Kukova tipa II-a nađeno je u 41 slučaju (20,9%), tip II-b u devet (4,6%), tipovi kukova II-g u jednom (0,5%), II-d u deset (5,1%), III-a u 25 (12,8%) i III-b ni u jednom slučaju (0,0%), te tip IV u jednom slučaju (1,0%). Među dojenčadi s razvojnim poremećajem zgloba kuka vidljiva je značajno veća učestalost displazije kuka (79 slučajeva – 80,5%) u odnosu na subluksaciju (18 slučajeva – 18,5%) i luksaciju kuka (jedan slučaj – 1.0%). Zaključak: Naši rezultati dobiveni na temelju neselektivnih ultrazvučnih pregleda kukova dojenčadi i novorođenčadi pokazali su korisnost ove metode u ranom otkrivanju razvojnog poremećaja zgloba kuka.


probir, rano otkrivanje, razvojni poremećaj zgloba kuka, ultrazvuk

 
 en Early detection of developmental displacement of the hip at Virovitica general hospital department of children’s disease
Koši-Šantić, Kornelija & Šegregur, Jadranko

Abstract

Aim: To present results and efficiency of ultrasound hip examination according to Graf technique of newborns and infants in our community with a purpose of early detection of hip dysplasia. Subjects and methods: Ultrasound hip examination was performed on 2528 newborns and infants at the Department of Children's Diseases, Virovitica General Hospital in the period between March 2000 and June 2002, and October 2005 and April 2006. In the same period we examined 1822 (78,2%) newborns and infants of a total of 2331 liveborn children at the Maternity ward. Based on the results they were classified in one of ten types according to Graf and then diagnosed. Results: In 1720 (94,62%) children ultrasound results were negative and in 98 (5,38%) developmental displacement of the hip was detected. Patological ultrasound results were found in 73 (74,5%) female and 25 (25,5%) male infants. There were 52 (53,1%) findings from weeks 0-6, 34 (34,7%) from 7 weeks-3 months and 12 (12,2%) findings from 3-7 months. According to Graf classification there were 41 (20,9%) cases of type II-a hips, 9 (4,6%) type II-b, types II-g 1 (0,5%), II-d 10 (5,1%), III-a 25 (12,8%) and III-b 0 (0,0%), and one type IV (1,0%). Among children with developmental displacement of the hip disorder there is a high prevalence of hip dysplasia 79 (80,5%) compared to 18 (18,5%) subluxations and 1 (1,0 %) luxation. Conclusion: Our results based on non-selective ultrasound examination of newborns and infants indicate the efficiency of this method in early diagnosis of developmental displacement of the hip.

Keywords
developmental displacement of the hip, early detection, screening, ultrasound

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2019, Site last up-dated on 11-Sep-2019.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil