search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 268-279
Bioline Code: me08033
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 268-279

 hr Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu lumena zajedničke karotidne arterije u žena naše populacije
Barić, Nikola; Materljan, Eris & Barić-Santro, Sanja


Cilj: Na krvožilnom sustavu tijekom starenja, uz brojne druge promjene, dolazi i do širenja lumena zajedničke karotidne arterije. Cilj ovog ispitivanja bio je odrediti vrijednosti odnosa između širine unutrašnjeg promjera zajedničke karotide (ZKA-UP) i životne dobi ispitanika. Ubrzana stopa uvećanja te vrijednosti ukazuje na određene promjene i može poslužiti kao smjernica za pojačanu ateroprotekciju. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 97 uvjetno zdravih osoba ženskog spola, raspona dobi između 17 i 92 godine. Za ispitivanje je korišten “color dupleks doppler” uređaj SA 6000C (KRETZTECHNIK A.G.) s linearnom sondom od 7,5MHz. Za mjerenje i analizu internog promjera ZKA korišten je uzdužni B-prikaz arterijalnog lumena. Mjerenje je obavljeno između odgovarajućih suprotnih točaka zidova udaljenih oko 1,0-1,5 cm od proksimalnog kraja bulbusa. Rezultati: Univariatnom linearnom regresijskom analizom dobivenih podataka dobivena je korelacija između širine UP-a i životne dobi. Statistički potvrđena značajnost tog odnosa određena je koeficijentom korelacije r (ZKA desna: r=0,26275; ZKA lijeva: r=0,27167) i vrijednošću p (ZKA desna: p=0,00963<0,01; ZKA lijeva: p=0,00997<0,01). Srednja vrijednost UP-a desno je 6,074 ± 0,608mm, a lijevo 6,041 ± 0,609mm. Rasprava i zaključak: Rezultati ukazuju kako je, s obzirom na dob, očit rast vrijednosti širine lumena arterije u skupini uvjetno zdravih žena. Dobivene vrijednosti odnosa UP/dob daju za svakodnevnu praksu dragocjen pokazatelj, odnosno prediktor budućeg tijeka starenja zida zajedničke karotide. Odstupanje od prikazanih linija regresije, što nalazimo kod karotidne i opće ateroskleroze, može biti znak za oprez i pojačanu ateroprotekciju.


ateroprotekcija, proces starenja, širina unutrašnjeg promjera, zajednička karotidna arterija

 
 en Ultrasonographic analysis of the influence of aging process on the width of the common carotid artery lumen in women from our population
Barić, Nikola; Materljan, Eris & Barić-Santro, Sanja

Abstract

Aim: During aging, along with other changes in the vascular system, the width of the arterial lumen of the common carotid artery enlarges. The aim of this study was to determine the relation between the common carotid artery internal diameter (CCA-ID) and age in conditionally healthy women. The possibly accelerated rate of this value increase indicates particular alterations and can serve as a valuable guideline for stronger atheroprotection.
Subjects and methods: 97 conditionally healthy female ages 17-92 were included in the study. The investigation was performed by the ultrasound color duplex Doppler device SA 6000C (KRETZTECHNIK A.G.), with the 7,5 MHz linear transducer. The longitudinal B-mode image of the arterial lumen was used for the measurement and analysis of the CCA-ID. The measurement was performed between appropriate opposite wall points ,1.0-1,5 cm proximal to the bulb start point.
Results: The correlation between the ID width and age was obtained by the univariate linear regression analysis of the results (CCA-ID right=0,00963*age + 5,5597; CCA-ID left=0,00998*age + 5,5083; results are present in mm). The statistically confirmed significance of this relation was determined by the correlation coefficient r (CCA right: r = 0,26275; CCA left: r = 0,27167) and p value (CCA right: p = 0,00963, <0,01; CCA left: p = 0,00997, <0,01). Right ID mean value is 6,074 ± 0,608 mm, and left 6,041 ± 0,609 mm.
Discussion and conclusion: The results of this study indicate that the width of the arterial lumen of the common carotid artery increases with age in the group of conditionally healthy women. The values of CCA-ID/age are a valuable predictor of the process of aging of the common carotid artery.

Keywords
aging process, atheroprotection, common carotid artery, internal diameter width

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2019, Site last up-dated on 11-Sep-2019.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil