search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 289-286
Bioline Code: me08036
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 3-4, 2008, pp. 289-286

 en The empathy in drug addicts with co-morbid diagnoses of personality disorder, schizophrenia and other psychotic disorders
Bosanac, Daša

Abstract

Aim: Deficit of empathy is evident in personality disorders and psychoses. The aim of this study was to investigate the capacity of empathy in drug addicts treated in Psychiatric hospital Lopača. Methods: The patients were divided into two groups. The first group was comprised of drug addicts without associated psychotic episodes, i.e. drug addicts which did not experience psychotic decompensation during drug consummation. The second group was comprised of drug addicts with co-morbid diagnoses of schizophrenia or other psychotic disorders, or drug addicts who showed psychotic patterns of behavior. We used the Interpersonal reactivity index – IRI for the measurement of empathy capacity. Results: Addicts with co-morbid diagnoses of schizophrenia or other psychotic disorders (F20-F29) show significantly higher level of empathy, especially affective empathy. Discussion and conclusion: The results of this research are consistent with previous studies and indicate that patients suffering from psychotic disorders show some level of empathy compared to patients suffering from personality disorders, despite their deficit of affect. The results of this study rise many questions about the emotional status of drug addicts. Should addicts, without co-morbid diagnoses of psychotic disorders, be diagnosed as personality disorders? Is their personality disorder the reason why they show lack of empathy? Can prolonged hospitalization and frequent contact with other psychiatric patients result lead to development of understanding for others, despite the fact that emotional deficit is characteristic for psychotic disorders? Do addicts with co-morbidity of psychotic disorder have only a mild personality disorder?

Keywords
addiction, emotional intelligence, empathy, psychopathy, psychoses

 
 hr Empatija kod ovisnika s pridruženim dijagnozama poremećaja osobnosti, shizofrenije i ostalih psihotičnih poremećaja
Bosanac, Daša


Cilj: Deficit empatije evidentan je kod poremećaja osobnosti i psihoza. Cilj istraživanja bio je ispitati empatijski kapacitet kod ovisnika o drogama liječenih u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Metoda: Obuhvaćene su dvije skupine ispitanika: ovisnici bez pridruženih psihotičnih epizoda, odnosno oni kod kojih uslijed konzumacije droga nije došlo do psihotične dekompenzacije, te ovisnici koji pokazuju psihotične obrasce ponašanja, odnosno oni kod kojih je konzumacija droga potencirala psihozu. Primijenjena je skala za procjenu empatijskog kapaciteta Interpersonal reactivity index – IRI. Rezultati: Ovisnici koji su uslijed konzumacije droga razvili psihotične epizode, tj. oni koji zadovoljavaju dijagnostički kriterij za shizofreniju i shizofreniji slične poremećaje (F20 do F29) pokazuju značajno višu razinu afektivne empatije kao i ukupnog empatijskog kapaciteta. Rasprava i zaključak: Rezultati ovog istraživanja u skladu su s dosadašnjim studijama i govore u prilog tome da je kod osoba s psihotičnim poremećajem empatijski kapacitet, iako narušen, ipak veći nego kod osoba s poremećajem osobnosti. Dobiveni rezultati otvaraju brojna pitanja o emocionalnom stanju ovisnika. Svrstavaju li se ovisnici bez psihotičnih dekompenzacija u skupinu osoba s poremećajem osobnosti koja sama po sebi isključuje empatiju? Je li moguće da ovisnici sa psihotičnim dekompenzacijama uslijed dugotrajne hospitalizacije i stalnog kontakta s bolesnim osobama razvijaju osjećaj za razumijevanje drugih, unatoč deficitu afekta u sklopu psihotičnog razvoja? Radi li se u osnovi o tome da je kod ovisnika s psihotičnim razvojem primarni poremećaj osobnosti manje izražen? Problematika otvorena ovim pitanjima i brojnim drugima nedovoljno je istražena da bi ponudila konkretne odgovore.


emocionalna inteligencija, empatija, ovisnost, psihopatija, psihoza

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 28-Nov-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil