search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 45, No. 1, 2009, pp. 72-77
Bioline Code: me09010
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 45, No. 1, 2009, pp. 72-77

 en The role of IGF-1 (CA)n polymorphism on peak bone mass attainment in males
Kaštelan, Darko; Grubić, Zorana; Štingl, Katarina; Kraljević, Ivana; Dušek, Tina; Džubur, Feđa; Giljević, Zlatko; Kerhin-Brkljačić, Vesna & Koršić, Mirko

Abstract

Aim: Idiopathic osteoporosis in males is influenced predominantly by low peak bone mass as a feature under a strong genetic control. Among number of candidate genes, IGF-1 gene is of particular interest due to its important role in bone metabolism. It has been reported that IGF-1 citozin-adenin (CA)n polymorphism is related to serum IGF-1 concentration. Therefore, in the present study we examined the influence of certain IGF-1 (CA)n alleles on peak bone mass attainment in males.
Methods: Study sample consisted of 92 unrelated healthy male volunteers, aged 21-35. In each subject, lumba spine and proximal femur bone mineral density (BMD), bone turnover markers, 25-OHD and sex hormones levels were measured.
Results: IGF-1 (CA)18 allele (genotype 18+) were found to be �associated with low-lower BMD in all measured areas but the differences between analysed groups were not significant. However, homozygotes (CA)18 had significantly lower femoral neck (P=0,03), trochanter (P=0,01) and total hip (P=0,04) BMD whereas differences in bone turnover markers, 25-OHD, free testosterone and estradiol concentrations were not significant.
Discussion: The results of the present study suggested possible negative effect of the IGF-1 (CA)18 allele on the peak bone mass attainment in males. However, for definitive conclusion about the role of this polymorphism in the pathogenesis of osteoporosis further studies in different populations and with larger number of participants are needed.

Keywords
bone mineral density; IGF-1 gene; males; osteoporosis; peak bone mass

 
 hr Utjecaj polimorfizma mikrosatelitnog lokusa (CA)n unutar gena za IGF-1 na vršnu koštanu masu u muškaraca
Kaštelan, Darko; Grubić, Zorana; Štingl, Katarina; Kraljević, Ivana; Dušek, Tina; Džubur, Feđa; Giljević, Zlatko; Kerhin-Brkljačić, Vesna & Koršić, Mirko


Cilj: Idiopatska osteoporoza u muškaraca prvenstveno je posljedica niske vršne koštane mase koja je genetski uvjetovana. S obzirom na njegovu važnu ulogu u metabolizmu kosti, između brojnih gena kandidata u patogenezi osteoporoze, od posebnog je interesa gen za čimbenik rasta sličan inzulinu (IGF-1). Prethodna istraživanja pokazala su da je polimorfizam mikrosatelitne regije citozin-adenin (CA)n unutar gena za IGF-1 povezan sa serumskom koncentracijom IGF-I, stoga je primarni cilj ovog istraživanja bio analizirati utjecaj ovog polimorfizma na vršnu koštanu masu u muškaraca.
Metode: U istraživanje su uključena 92 zdrava muškarca u dobi od 21 do 35 godina. Svakom je ispitaniku izmjerena mineralna gustoća kosti (BMD) u lumbalnoj kralježnici i proksimalnom dijelu bedrene kosti, koncentracije biljega koštane pregradnje, 25-OHD i spolnih hormona.
Rezultati: Ispitanici u kojih je nađen alel (CA)18 (genotip 18+) imali su niži BMD u svim mjerenim područjima, no razlike između ispitivanih skupina nisu bile statistički značajne. Ipak, u homozigota (CA)18 nađen je značajno niži BMD u području vrata bedrene kosti (P=0,03), trohantera (P=0,01) i proksimalnog dijela bedrene kosti (P=0,04), dok razlike u koncentracijama biljega koštane pregradnje, 25-OHD, slobodnog testosterona i estradiola nisu bile statistički značajne.
Rasprava: Rezultati ovog istraživanja ukazali su na mogući negativan utjecaj alela IGF-1 (CA)18 na vršnu koštanu masu u muškaraca. Ipak, za definitivne zaključke o ulozi tog polimorfizma u patogenezi osteoporoze potrebna su daljnja istraživanja na većem broju ispitanika i u različitim populacijama.


gen za IGF-1; mineralna gustoća kosti; muškarci; osteoporoza; vršna koštana masa

 
© Copyright © 2009 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil