search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 45, No. 2, 2009, pp. 142-147
Bioline Code: me09018
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 45, No. 2, 2009, pp. 142-147

 hr Zakon o “pobačaju” Republike Hrvatske 1978. – 2008.
Hlača, Nenad


Uvodno se analiziraju odredbe Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece koji je u Republici Hrvatskoj na snazi od 1978. godine. Prilikom donošenja zakona teorija obično daje kritičku opasku da će tek vrijeme, odnosno sudska praksa, pokazati u kojoj je mjeri i je li uopće neko zakonsko rješenje bilo razborito domišljeno. U ovom slučaju ulogu sudske prakse preuzela su statistička izvješća preko kojih pratimo učinkovitost zakona i njegovu primjenu u praksi. Službena statistička izvješća pokazuju da je uz primjenu istog Zakona broj legalnih pobačaja radikalno smanjen. Moglo bi se zaključiti da je to dokaz evidentnog civilizacijskog napretka i zapravo praćenje procesa prirodnog “odumiranja” jednog liberalnog Zakona iz 1978. godine. Da su uvjerljivi, ti statistički podaci ukazivali bi na izvanredan civilizacijski pomak i na ono što je san svakog zakonodavca koji se upušta u normiranje tako delikatnih područja: imati liberalan zakon i zamjetno sve nižu i nižu stopu legalno induciranih pobačaja.


pobačaj, Republika Hrvatska, zakon

 
 en Act on the “Abortion” of the Republic of Croatia 1978-2008.
Hlača, Nenad

Abstract

The solutions of the Croatian Law on Health Measures in Implementation of the Right to Freely Decide on Childbirth, still in force from 1978, are analyzed. In the legislative activities, theory usually gives critical comments, but in reality, current judicial practice indicates if proposed legislative solutions are appropriate. In the case of this law, the role of the judicial practice has been overtaken by the annual official medical statistics on the legal abortions in the public hospitals. In that way it is possible to compare the implementation of the Law in the everyday practice. Official statistical reports demonstrate that the number of the legal abortions is declining under the implementation of the same law. It is likely that the fi gures are proof of the evident progress and that we can notice the decay of the liberal law from 1978. If this data is considered as a reality, they are an argument of the evident progress and even a dream for the legislator who is responsible for the legalization of such delicate matter: declining medical statistics on the legal abortions with the same liberal law.

Keywords
abortion, act, Republic of Croatia

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 25-Jun-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil